Các khóa học tại Nguyên HandiCraft

KHOÁ HỌC THÊU TRANG TRÍ NÚT VẢI

290K /Khóa Đăng ký
 • Nội dung khóa học:
 • - Cách thức thêu trang trí nút vải bằng kỹ thuật thêu tay, thêu ruy băng và kết cườm.
 • - Sử dụng dụng cụ đóng nút để tạo nút vải.
 • - Cách lấy chỉ thêu không bị rối
 • - Cách chọn lựa các mũi thêu cần thiết để trang trí nút vải.
 • - Biết cách sử dụng các mũi thêu tay, thêu ruy băng... căn bản để trang trí các nút vải.
 • Hỗ trợ của khoá học:
 • - 03 nút vải, vải thêu, chỉ thêu.
ArkaHost

KHOÁ HỌC THÊU TAY CĂN BẢN

490K /Khóa Regularly 650K Đăng ký
 • Nội dung khóa học:
 • - Hướng dẫn các bước căn bản sử dụng khung thêu.
 • - Cách lấy chỉ không rối.
 • - Thực hiện các mũi thêu căn bản truyền thống như mũi đột, mũi nối đầu, mũi bó, mũi sa hạt, mũi dạ bóng, mũi cành cây, mũi dây chuyền, mũi chăn chặng, mũi đâm xô...
 • - Ưu đãi dành cho nhóm học đông.
 • Hỗ trợ của khoá học:
 • - Khung thêu, vải thêu, chỉ thêu.
 • Chi tiết giá của khoá học:
 • - Nhóm 1-2 học viên: 590.000 VNĐ
 • - Nhóm từ 3 học viên: 490.000 VNĐ

KHOÁ HỌC THÊU TAY NÂNG CAO

490K /Khóa Regularly 650K Đăng ký
 • Nội dung khóa học:
 • - Hướng dẫn các bước căn bản sử dụng khung thêu.
 • - Cách lấy chỉ không rối.
 • - Thực hiện các mũi thêu hiện đại như: mũi dệt, mũi quấn bọ, mũi thùa khuy, mũi móc xích biến kiểu, sa hạt có chân...
 • - Ưu đãi dành cho nhóm học đông.
 • Hỗ trợ của khoá học:
 • - Khung thêu, vải thêu, chỉ thêu.
 • Chi tiết giá của khoá học:
 • - Nhóm 1-2 học viên: 590.000 VNĐ
 • - Nhóm từ 3 học viên: 490.000 VNĐ

KHOÁ HỌC THÊU TAMBOUR

1.490K /Khóa Đăng ký
 • Nội dung khóa học:
 • - Giới thiệu nguồn gốc và phạm vi sử dụng của kỹ thuật thêu tambour
 • - Hướng dẫn sử dụng kim thêu tambour kiểu Pháp và kiểu Ấn Độ
 • - Hướng dẫn các mũi thêu tambour căn bản, thêu đắp vải, …
 • - Hướng dẫn thêu tambour trên vải trong suốt: lưới, voan…
 • - Thời gian học: 2 buổi / Khóa (Mỗi buổi 4h).
 • Chi tiết giá của khoá học:
 • - Nhóm 1-2 học viên: 1.490.000 VNĐ / Khóa
 • - Nhóm từ 3 học viên: 1.290.000 VNĐ / Khóa

Blog HandiCraft!